Card image cap
08/2567

การดูแลจัดการเรื่องภาวะปวดในกลุ่มผู้ป่วยที่มีภาวะไตเสื่อม โดยนำ Thai CKD risk score มาประยุกต์ในการปฏิบัติงานหน้าร้าน

Card image cap
07/2567

Update management of common hyperpigmentation

Card image cap
06/2567

การจัดการภาวะ Medication Overuse Headache

Card image cap
05/2567

การเลือกใช้ยารักษาและป้องกันอาการปวดศีรษะโดยเฉพาะไมเกรน

Card image cap
04/2567

Pharmacogenomics and Precision Medicine for Community Pharmacist EP4/4

Card image cap
03/2567

Pharmacogenomics and Precision Medicine for Community Pharmacist EP3/4

Card image cap
02/2567

Pharmacogenomics and Precision Medicine for Community Pharmacist EP2/4

Card image cap
01/2567

Pharmacogenomics and Precision Medicine for Community Pharmacist EP1/4

Card image cap
18/2566

"Let’s unlock tiny nose" ภูมิแพ้จมูกในเด็กเลือกใช้ยารักษาอย่างไร ให้ได้ทั้งประสิทธิภาพและปลอดภัย

Card image cap
17/2566

Pain management in patients with CKD

Card image cap
16/2566

Causes and Care of common hyperpigmentation problems

Card image cap
15/2566

การเลือกใช้ยารักษาไมเกรนในคนไข้ที่มีโรคร่วม การป้องกันและจัดการภาวะ MOH

Card image cap
14/2566

Woman Expert: รู้จักและรับมือกับอาการ Premenstrual Syndrome

Card image cap
13/2566

โครงการบริบาลทางเภสัชกรรมเฉพาะโรค ร้านยารักษ์ไต

Card image cap
12/2566

โภชนบำบัดในผู้ป่วยโรคไตเรื้อรัง: การอภิปรายกรณีศึกษา

Card image cap
11/2566

Sorting Out Sore Throats with Effective Symptomatic Treatment

Card image cap
10/2566

The Synergy of Tadalafil in Erectile Dysfunction and Cardiovascular Disease Risk Reduction: Clinical Evidence and Practice

Card image cap
09/2566

โรคผิวหนังอักเสบและโรคผิวหนังที่พบบ่อยในเด็ก

Card image cap
08/2566

Effective Management of Headaches

Card image cap
07/2566

แนวทางการรักษาโรคไมเกรนในร้านขายยา

Card image cap
06/2566

Knowledge and practice about sunscreen

Card image cap
05/2566

ทักษะการสื่อสารเพื่อสร้างความเข้าใจในเพศหลากหลายภาพรวมประเทศไทย

Card image cap
04/2566

การคัดกรองแยกโรค Allergic Rhinitis และโรคร่วมที่พบบ่อย สำหรับเภสัชกรร้านยา, กรณีศึกษาเกี่ยวกับภูมิแพ้ที่พบบ่อยในร้านยาและการให้คำปรึกษา

Card image cap
03/2566

แนวทางการดูแลการใช้ฮอร์โมนของเพศหลากหลายในร้านยา

Card image cap
02/2566

Fish Oil and Health: Fact or Myth

Card image cap
01/2566

Functional GI Disorders: Dyspepsia and GERD

Card image cap
33/2565

Antibiotic Smart Use : “Amoxicillin Clavulanate” ใช้อย่างไรให้เหมาะสม : โรคติดเชื้อแบคทีเรียที่ผิวหนัง

Card image cap
32/2565

Antibiotic Smart Use : “Amoxicillin Clavulanate” ใช้อย่างไรให้เหมาะสม : โรคคออักเสบ ทอนซิลอักเสบ ไซนัสอักเสบ

Card image cap
31/2565

Cosmeceuticals to combat aging fineline & wrinkle

Card image cap
30/2565

แพ้ยาข้ามกัน .. ประเด็นสำคัญในร้านยา กลุ่ม Cross Reactivity: Beta-lactams และ Cross Reactivity: Quinolones and Sulfonamides

Card image cap
29/2565

กลไกการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยาและแพ้ยาข้ามกัน ประเด็นสำคัญในร้านยา กลุ่ม Cross Reactivity: NSAIDs, Muscle relaxtants, Proton pump inhibitors

Card image cap
28/2565

ถอดบทเรียนคดีฟ้องร้องการฉีดยา Diclofenac ข้อระวังและข้อควรปฏิบัติสำหรับเภสัชกรชุมชน

Card image cap
27/2565

Update on New COVID-19 Variants and Management of Post-COVID-19 Symptoms

Card image cap
26/2565

การให้คำแนะนำและรักษาโรคนอนไม่หลับในร้านยา

Card image cap
25/2565

How to be More Productive and Achieve Your Goals

Card image cap
24/2565

เรื่องลับๆที่ไม่ลับของยาคุมฉุกเฉิน

Card image cap
23/2565

How 24/4 extended regimen Oral Contraceptive pills improve the lives of women?

Card image cap
22/2565

แนวทางการใช้บทบาททางวิชาชีพเภสัชกรในร้านขายยา

Card image cap
21/2565

หลักการตลาดและแนวทางการวางแผนการตลาดเบื้องต้น

Card image cap
20/2565

ทักษะการสื่อสารสำหรับเภสัชกรในร้านยา

Card image cap
19/2565

การบริหารสินค้าและคลังสินค้าในร้านยา

Card image cap
18/2565

ความรู้และแนวทางในการเปิดร้านยา

Card image cap
17/2565

Whitening cosmeceuticals for common pigmentation problems

Card image cap
16/2565

Common Muscoloskeletal Disorders: Basic Diagnosis and Management Approach

Card image cap
15/2565

Knee Osteoarthritis Solutions, Stepwise step by step

Card image cap
14/2565

Rationale use of oral bronchodilator for cough

Card image cap
13/2565

Acute Diarrhea in Children: How to Manage Properly?

Card image cap
12/2565

แนวทางการเลือกใช้วิตามินดีในร้านยา

Card image cap
11/2565

How to manage the problem of acne

Card image cap
10/2565

Deal with post COVID-19 syndrome: Cough

Card image cap
09/2565

หลักการเลือกใช้ยาลดไข้ แก้ปวด ในร้านขายยา

Card image cap
08/2565

การวินิจฉัยภาวะตาแห้งในร้านขายยาชุมชน

Card image cap
07/2565

Management of Gerd and Role of Alginate

Card image cap
06/2565

Practical Points in Diarrhea

Card image cap
05/2565

Role of Alginate in Mild to Moderate GERD

Card image cap
04/2565

Role of Emollient in Eczema บทบาทของสารที่ช่วยให้ผิวชุ่มชิ้น

Card image cap
03/2565

หลักการเลือกใช้ ยาเม็ดคุมกําเนิด

Card image cap
02/2565

Skin Care in Community Pharmacy

Card image cap
01/2565

Principle and Technique of Counseling for Non-Medication Adherence

Card image cap
21/2564

How Beta Glucan and Its New Derivative Glucan-CMF can Influence the Immune System

Card image cap
20/2564

Update on New Oral Contraceptive Pill

Card image cap
19/2564

ร้านยาชุมชนอบอุ่นอาสา แนะนำการใช้ยาฟ้าทะลายโจรอย่างสมเหตุผลในผู้ป่วยโควิดและกลุ่มเสี่ยง

Card image cap
18/2564

Management of Allergic Rhinitis

Card image cap
17/2564

Management of Non-Communicable Diseases

Card image cap
16/2564

Drug Administration in Pediatrics for Community Pharmacy

Card image cap
15/2564

How to Adjust Insulin Dose

Card image cap
14/2564

Assessing Insulin Adherance

Card image cap
13/2564

Common Use of Herbal & Dietary Supplements in Community Pharmacy

Card image cap
12/2564

Medication-Induced Urinary Tract Infection

Card image cap
11/2564

Management of Insomnia for Community Pharmacy

Card image cap
10/2564

Management of Benign Prostatic Hyperplasia in Community Pharmacy

Card image cap
09/2564

Management of Urinary Incontinence in Elderly

Card image cap
08/2564

Management of Parkinson's Disease in Elderly for Community Pharmacy

Card image cap
07/2564

Management of Alzheimer's Disease in Elderly for Community Pharmacy

Card image cap
06/2564

Community Pharmacist's Role Related to Antipsychotic Agents

Card image cap
05/2564

Pitfall of Depression Management in Community Pharmacy

Card image cap
04/2564

การจัดการสารอาหารสำเร็จรูปสำหรับผู้ป่วยโรคไต

Card image cap
03/2564

การจัดการสารอาหารสำหรับผู้สูงอายุและผู้ป่วย

Card image cap
02/2564

ผลิตภัณฑ์สมุนไพรเพื่อสุขภาพบนหลักฐานเชิงประจักษ์ในคน

Card image cap
01/2564

เภสัชกรชุมชนรอบรู้ พ.ร.บ.ผลิตภัณฑ์สมุนไพร พ.ศ.2562

Card image cap
10/2563

Medical Food for Diabetes and Chronic Kidney Disease

Card image cap
09/2563

Medical Food for Chronic Wound and Bedsores

Card image cap
08/2563

Medical Food for the Elderly

Card image cap
07/2563

How to Identify Skin Lesions in Community Pharmacy

Card image cap
06/2563

Cosmeceutical Products for Acne and Melasmas

Card image cap
05/2563

Pre and Probiotics for Diarrhea and Other Illnesses

Card image cap
04/2563

New Pressurized Metered-Dose Inhalers (pMDI), Breath-actuated pMDI and Soft Mist Inhaler (SMI) and How to Use Properly

Card image cap
03/2563

Antibiotics Smart Use for Community Pharmacists

Card image cap
02/2563

Update on New Diabetic Medications

Card image cap
01/2563

Prevention & Treatment of COVID-19 in the Elderly